Nasz Design Team

Poznajmy się ! 
Let's meet our Team!Witajcie! 

Mam na imię Marta. Mam 32 lata. Moje życie jest strasznie pokręcone, bo wiele w nim różnych zajęć i czynności, na które rzadko starcza mi doby. Często nie potrafię usiedzieć w miejscu - zawsze muszę się czymś zajmować i coś tworzyć. Mimo, że prowadzeniem swojego prywatnego bloga, zajęłam się dopiero w maju 2011 roku, to z papierem mam do czynienia odkąd pamiętam. Od dziecka zbierałam różne ścinki, niepotrzebne dekoracje, karteczki, złotka i robiłam z nich różne twórcze tworki i potworki. Spędzało to sen z powiek mojej biednej mamie, która wiecznie widziała w moim pokojowym kąciku stosy różnych papierów od ziemi aż po sufit.

Nie porzuciłam zamiłowania do papieru w zasadzie nigdy. Skończyłam szkołę poligraficzną w Katowicach, na kierunku „grafika, skład i przygotowanie do druku” - a spędzone 5 lat na prywatnych warsztatach w różnych drukarniach i wydawnictwach, utwierdziło mnie w przekonaniu, że poligrafia, drukarstwo i grafika to moja największa pasja i wielka frajda. Najczęściej tworzę karty okolicznościowe ale popełniłam także kilka albumów w całości ręcznie wykonanych, scrapów i pudełek z drewna.

Obojętnie co robię - zawsze staram się robić to jak najlepiej i jak najdokładniej. Wkładam w moją pracę całą swoją duszę, pasję i odrobinę talentu. Uwielbiam dokładać do projektów masę detali. Kocham dodatki w postaci licznych kwiatów i motyli - czy to papierowych, czy filcowych, czy po prostu wycinanych nożyczkami z arkusza papieru - zawsze pełno ich w moich pracach i zawsze wyglądają dla mnie pięknie :) Moimi ulubionymi narzędziami w pracy są przeróżne stemple, oraz wykrojniki których to uzbierało mi się całkiem sporo przez te 4 lata. Na dzień dzisiejszy wiem, że nie posiadam jeszcze własnego stylu i wiele moich prac różni się od siebie ale odkąd zaczęłam projektować wzory na papierach i wylewać na nie swoje myśli - zauważyłam, że jest to styl jak najbardziej romantyczny, dziewczęcy, delikatny, kwiatowy - w jasnych eleganckich barwach, ale nie tylko.... 
Mam nadzieję, że żadna z moich prac nie zawiedzie nikogo, a projekty staną się inspiracją dla każdej osoby odwiedzającej blog Magicznej Kartki - ze swojej strony serdecznie zapraszam.

Hello!
My name is Marta. I'm 32 years old. My life is awfully weird, because of many different classes and activities, which rarely lasts me a day. Often, I can not sit still - I always have to deal with something and create something. Although the running of my private blog, I have just started on May 2011, with a paper I deal since I can remember. From a child, I collected various scrap, unnecessary decoration, sticky notes, gold papers and I made from it different creative things. I linger to sleep over my poor mother, who always saw in my room corner piles of various papers from the ground to the ceiling.
I do not abandon my passion for paper almost never. I finished printing school in Katowice, in the direction of "graphics, composition and preparation for printing" - and spent five years at private workshops in a variety of printing and publishing, confirmed my belief that printing and graphics are my greatest passion and great fun. Most often I create greeting cards but also made a couple of handmade albums, layouts and boxes of wood.
No matter what I do - I always try to do it as best and as accurately as possible. I put in my work with all my soul, passion and a bit of talent. I love to add a lot of details to my work. I love the additives in the form of flowers and butterflies - whether paper or felt, or simply cut with scissors from a sheet of paper - always plenty of them in my creations and always look beautiful to me :) My favorite tools at work are all sorts of punches and dies which I have accumulated quite a lot over the four years. As of today I know that I do not have my own style and a lot of my creations are different from each other but since I have started designing patterns on paper and pouring on them my thoughts - I have noticed that this is the style of the most romantic, girly, delicate, floral - in elegant bright colors, but not always....

I hope that none of my work will disappoint anyone, and projects will inspire every visitor of Magiczna Kartka blog - please be very welcome.

Gosia


 Witam, mam na imię Gosia w świecie blogowym znana jako - Peninia. Jestem pasjonatką sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki i rysunku. Lubię podróże, przygody, miejsca z duszą i klimatem. Jestem ciągłą marzycielka z głową w chmurach ale pełną twórczych i zwariowanych pomysłów, uwielbiająca wszystko co pachnie kawą, kwiaty, ogrody oraz wszystkie odcienie koloru brązowego.
Uwielbiam tworzyć z papieru zwłaszcza - kartki, notesy,albumy, staram się dużo eksperymentować i próbować sił w nowych technikach. Bardzo lubię  mixmedia i art-journale. W swoich pracach zamykam magiczną cząstkę siebie...swoich przeżyć i myśli. Zabawa z papierem sprawia mi bardzo dużo radości i mam nadzieję, że nigdy się to nie zmieni!

Hello, my name is Gosia, in scrapbooking world known as - Peninia. I am passionate about art, especially paintings, prints and drawings. I like to travel, adventure, places with soul and atmosphere. I am a constant dreamer with my head in the clouds but full of creative and crazy ideas, adoring everything that smells of coffee, flowers, gardens, and all shades of brown.
I love to create with paper especially - cards, notebooks, albums, I try to experiment a lot and trying new techniques. I really like mixed media and art-Journal. In my works, I close magical part of myself ... my experiences and thoughts. 
Playing with paper gives me a lot of joy and I hope it never changes!

Tu inspiruję i tworzę:
Here I am inspiring and creating:
http://peniniaart.blogspot.com/
http://www.pinterest.com/peninia/

Henryka
Witam, mam na imię Henryka, dla przyjaciół i znajomych Henia
- w sieci Magic Craft Land by Henryka.
Urodziłam i wychowałam się w moim ukochanym Krakowie.
Moja przygoda z papierem rozpoczęła się jakieś 4 lata temu, i tak trwa do dziś. Pokrótce, lubię to co robię. Przede wszystkim tworzę kartki, zaproszenia i albumy na różne okazje. Próbuję różnych technik, nie mam jednej wybranej. Lubię żywe, mocne kolory, ale tworze też delikatne i pastelowe prace, wstążki, koronki, perełki, dużo kwiatów, przetarcia itp. Ostatnio próbuję swych sił w kolorowaniu pisakami Copic i w mixed mediach. Ciągłe się uczę i nie boję eksperymentować. Tworzenie w papierze przynosi mi dużo radości, odpręża i pozwala oderwać się od szarości dnia codziennego.
Bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do grona DT Magicznej Kartki i obiecuję Was inspirować jak najlepiej potrafię. Moja głowa jest pełna pomysłów i wierzę, że Magiczna Kartka pomoże mi w ich realizacji.


Zapraszam na mój blog i fan page:
Please be very welcome to my blog and fan page:
www.magic-craft-land.blogspot.ie
www.facebook.com/MagicLandbyHenryka/


Hello, my name is Henryka, for friends and family, Henia- in network Magic Craft Land by Henryka.I was born and grew up in my beloved Krakow.My adventure with the paper began 5 years ago, and so continues today. In short, I like what I do. First of all, I create cards, invitations and albums for various occasions. I'm trying different techniques, I do not have one selected. I like vibrant, strong colours, but also I create a delicate and pastel creation, with ribbons, lace, beads, lots of flowers and tears etc. Lastly, I try myself in colouring with Copic markers and I am trying mixed media too. I'm still learning and I'm not afraid to experiment. Creating in paper brings me a lot of joy, relax me and allows me to break away from the grey of everyday life.I am very happy that I could join  DT of Magiczna Kartka and promise to inspire you as best I can. My head is full of ideas and I believe that Magiczna Kartka will help me in achieving them.
Magda Maniecka
Hej! Mam na imię Magda. Prywatnie jestem zapracowaną i wiecznie zabieganą mamą dwóch kochanych córek i opiekunką dwóch niesfornych kocurów. Kocham zwierzęta, dobrą zabawę z przyjaciółmi i radosne kolory.
Zamiłowanie do scrapbookingu zaszczepiła we mnie pod koniec 2012 roku przyjaciółka i tak mi zostało do dziś. Pasja pogłębia się z miesiąca na miesiąc, a w domu zaczyna brakować miejsca na piękne przydasie. Moja ulubiona forma wyrazu artystycznego to exploding box, ale chętnie tworzę również kartki na różne okazje, w rozmaitych stylach i kolorach. Nie wyobrażam sobie scrapowania bez ulubionych wykrojników i pięknych papierów. Uwielbiam wszystkie kolekcje Magicznej Kartki, o czym wkrótce będziecie mogli się przekonać. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dołączyć do tak utalentowanego DT i obiecuję dać z siebie wszystko!


Hi! My name is Magda. Privately I am overworked and constantly running mum of two beloved daughters and owner of two naughty tomcats.
I love animals, having a good time with friends and joyful colours.

The passion for scrapbooking instilled in me, at the end of 2012, my friend. So it is today.  Passion is growing from month to month, and in the house, lack of space for all beautiful scrap things. My favourite form of artistic expression is exploding box, but I am happy to create the cards for different occasions, in various styles and colours. I can’t imagine scrapbooking without my favourites dies and beautiful papers. I love all collections Magiczna Kartka, about which soon you will be able to find out. I am very happy that I can join such a talented DT and I promise to give everything!


Karolina Pietrzak
Hej
Nazywam się Karolina, w sieci widnieje jako Craftolina. Scrapbookingiem zajmuję się już kilka lat. Tworzenie kartek, LO, boxów i innych papierowych tworów sprawia mi ogromną przyjemność. Czerpię z tego niesamowitą radość. Uwielbiam odkrywać tą magię ukrytą w papierach i innych przydasiach. Zespolone w całość tworzą niesamowite arcydzieła.
A tak na codzień jestem zwarjowaną mamą, żoną, koleżanką. Nie lubię się nudzić i potrafię robić kilka rzeczy na raz. Mogę oglądać film i czytać książkę jednocześnie i wiem wszystko z jednego i z drugiego.
Cieszę się ogromnie, że będę mogła inspirować i wprowadzać Was w ten czarodziejski świat Magicznej Kartki. Mam nadzieję, że polubicie mój styl tworzenia i będziecie się inspirować moimi pracami.
Buziaki 😘😘😘

Hi
My name is Caroline, in the network world, you know me as Craftolina. 
With scrapbooking, I am playing for several years. I create cards, LO's, boxes and other paper creations and that give me a lot of pleasure. I draw from this an amazing joy. I love to explore the magic hidden in papers and other scrap things. 
Combined together, they are creating amazing art pieces.
And so every day I am crazy mother, wife and friend. I do not like to be bored and can do several things at once. I can watch a movie and read a book in the same time.
I'm delighted that I will be able to inspire and show you a magical world of Magiczna Kartka. 
I hope you will like my style and I will inspire you to create.

Kisses 😘😘😘

Poniżej umieszczam linki do fb i bloga:
Here, you can find my blog and FB:
https://www.facebook.com/Craftolina-175512012553814/?ref=bookmarks
http://craftolina.blogspot.ie/


Bożena Nowak - Sieradzan
Tworzenie to moja pasja, radość a czasami odskocznia od dnia codziennego. Cały czas szukam czegoś nowego, próbuję nowych form. Prywatnie mama dorastającego artysty, kobieta pracująca.

Creating is my passion, joy and sometimes, escape from everyday life. I am constantly looking for something new, I try new forms. Privately mother of growing up, a young artist and working woman.

Zapraszam do siebie:
Please join me here:
http://karteczkajaskoleczka.blogspot.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004283057643


Ania Prośniewska
Z wykształcenia filolog/florysta, z zamiłowania scrapoholik samouk ;)) Scrapuję, decoupage'uję, koloruję, korzystam z technik mixmediowych, które stale odkrywam... Uwielbiam warstwowe, przestrzenne formy z dużą ilością ciekawych drobiazgów, choć nie gardzę prostotą i minimalizmem. Na co dzień prowadzę stoisko pasmanteryjno-papiernicze z asortymentem kreatywnym i rękodzielniczym (Rudolph. Art&Office). Mam nadzieję, że nasza wspólna "magiczna" przygoda zaowocuje pracami, wśród których każdy z Was znajdzie źródło wielu ciekawych inspiracji ;))
Moje dotychczasowe prace znajdziecie oczywiście na moim blogu http://blog.rudolph.pl/ Serdecznie zapraszam i do zobaczenia/przeczytania już wkrótce ;)))

Educated philologist / florist, with a passion scrapbooker - autodidact;)) 
Scrapbooking decoupaging, colouring, using mixed media techniques, constantly discovering ... 
I love the layers, spatial forms with lots of interesting little things butnot despise with simplicity and minimalism. 
On everyday basis I run stand with haberdashery and paper with an assortment of creative and handicraft (Rudolph. Art & Office). I hope that our common "magical" adventure will bring a lot of beautiful projects, among which each of you will find many interesting sources of inspiration;))


My current work can be found:
Moje prace znajdziecie na:
http://rudolph12.blogspot.com
https://www.facebook.com/anna.prosniewska.1


Ola Belta - Iwacz
Papierowy świat nieustannie mnie zachwyca, inspiruje mnie wszystko co mnie otacza. Kocham kolory, tekstury i po prostu rzeczy piękne. Nie znam słowa nuda, staram się wyciskać z życia każdą sekundę, a dni przeżywać z wielkim uśmiechem na twarzy. W każdy powstały w moich rękach przedmiot, wkładam cząstkę siebie, którą chce komuś podarować.

Paper world continually delights me, everything that surrounds me, inspire me. I love the colours, textures and all beautiful things. I do not know the word boredom,  I am trying to squeeze from life every second, and live every day with a big smile on my face. In every project which I have made by my hands, I put a part of myself and I want to give it to someone.

I am inviting you to my blog and facebook:
Zapraszam na mojego bloga i facbooka:
http://papierowapasja.pl/
 https://www.facebook.com/PapierowaPasjaOli/?fref=ts

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze :)